Pankreas Kanserinde Tanı Koyma Ve Evreleme

Pankreas kanserinde tanı koymak oldukça zordur. Bunun sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Pankreas kanserinin erken evrelerinde çoğunlukla herhangi bir belirti veya bulguya rastlanmaz.
  • Pankreas kanserinin belirtileri, birçok diğer hastalığın belirtileri ile benzerlik gösterir.
  • Pankreas;  mide, ince bağırsak, karaciğer, safra kesesi, dalak, safra kanalı gibi organların arkasında saklıdır.

Pankreas kanseri teşhisi genellikle, çeşitli testlerin yardımı ve pankreas ile etrafındaki bölgenin detaylı görüntülenmesi yoluyla konur. Kanser hücrelerinin pankreas içine ve dışına ne derece yayıldığını belirleyen testlere evreleme (kanserin yayılma durumu) denir. Tanı koymak ve evresini belirlemek için kullanılan test ve diğer uygulamalar, genellikle aynı anda yapılır. Doğru bir tedavi planı uygulanması için, kanserin evresinin ve tümörün cerrahi müdahale ile alınıp alınamayacağının bilinmesi önemlidir.


Diğer Konular