Hastalığın Seyrini ve Tedavi Seçeneklerini Etkileyen Faktörler

Belli bazı faktörler hastalığın seyrini ve tedavi seçeneklerini etkiler. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

  • Tümörün cerrahi müdahale ile alınıp alınamayacağı,
  • Kanserin evresi (tümörün büyüklüğü, kanserin pankreas dışında yakın dokulara, damarlara, lenf bezlerine veya diğer bölgelere yayılımı),
  • Hastanın genel sağlık durumu ve kondisyonu,
  • Konan kanser tanısının, yeni bir kanser tanısı olması ya da daha önce tedavi edilmiş ve yeniden nüksetmiş bir kanser tanısı olması.

Pankreas kanseri maalesef ancak başka bölgelere sıçramadan tespit edildiğinde ve cerrahi müdahaleye uygun olduğunda kontrol altına alınabilir. Eğer, kanser geç tespit edilmiş ve yayılmışsa, hastalıktan kaynaklı komplikasyonları ve semptomları kontrol ederek hastanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik palyatif (hafifletici) tedavi uygulanır.


Diğer Konular