Pankreas Kanserinde Ablatif Teknikler

Pankreasta nöroendokrin tümör diğer bölgelere yayılmışsa, metastazlar, ameliyatla alınabileceği gibi diğer teknikler kullanılarak da alınabilmektedir. Metastaz tedavisi hastalığın semptomlarını azaltmak ve hastanın yaşam süresini uzatmak için oldukça önemlidir. Ablatif teknikler daha çok nöroendokrin tümörlerinin neden olduğu karaciğer metastazlarının tedavisi için kullanılmaktadır. Ancak bazen metastazları fazla olmayan ekzokrin tümörlerinin tedavisinde de bu tekniklerden yararlanılabilmektedir.

Radyofrekans Ablasyon (RFA): Bu teknik ile tümör içerisine sokulan iğneye benzer bir sonda aracılığı ile verilen radyofrekans dalgaları tümörü ısıtarak yok etmeye amaçlar.

Mikrodalga Termoterapisi:  Bu yöntemi RFA’dan ayıran tek özellik ısıtma işlemi için mikrodalgaların kullanılmasıdır.

Kriyocerrahi: Bu teknik ile tümör içerisine sokulan iğneye benzer bir sonda aracılığı ile sıvı nitrojen veya sıvı karbondioksit enjekte edilerek doku dondurulur ve zamanla yok olur. Bu tekniğe aynı zamanda kriyoablasyon da denir.

NanoKnife: Bu teknikte hasta uyutulur ve anestezi eşliğinde 4 iğne şeklinde elektrod pankreasta yer alan tümörün kenarlarına yerleştirerek tümörlü bölgeye elektrik akımı uygulanır. Son derece etkili yöntemlerden birisi olup kullanımı deneyim ve beceri gerektirir. Deneyimli merkezlerde kullanımı son yıllarda artmaktadır.

Ablatif yöntemler tümörü tam olarak ortadan kaldırmasa da özellikle tümöre bağlı ortaya çıkan ağrının azaltılmasında son derece etkilidir.  

Embolizasyon ve intra-arteryel kemoterapi: Bu yöntemde, kasıktan içeri girilerek katater yardımı ile tümörü besleyen damarlar bulunur ve özel bir madde ile tümörle arasındaki bağ kesilir. Böylece beslenemeyen tümör zamanla yok olur. Bu işlemde doğru damarın bulunması önemlidir bu yüzden daha net sonuçlar elde edebilmek için özel bir boya ile tümörü besleyen damar bulunabilmektedir. Daha etkili sonuçlar almak için aynı yöntemle tümör içerisine kemoterapi ilaçları da enjekte edilebilmektedir. Bu tedavi yöntemine arteriyel kemo-embolizasyon denir.

Özellikle lokal ablatif tedavilerden sonra tümör bölgesinde damarlanmada artıştan yararlanarak bu bölgeye atardamardan (intra-arteryel) kemoterapi uygulamasında ek yarar sağlayabilmektedir.

Merkezimiz ve tüm ekibimiz pankreas kanseri uygulanabilecek tüm lokal (bölgesel) tedavilerde son derece tecrübeli ve yetkindir.

Pankreas kanserlerinde NanoKnife uyguladığımız hasta sonuçlarımız Mart 2013’de Ulusal Girişimsel Radyoloji Derneği Kongresi’nde sunulmuş ve sözel bildiri birincilik ödülü almıştır.


Diğer Konular