Pankreas Kanseri Evreleri

Kanserli hücreler vücudun içerisinde üç farklı şekilde yayılabilmektedirler.

  • Doku yolu ile. Kanserli hücreler etrafında bulunan normal dokuları istila eder.
  • Lenf sistemi aracılığı ile. Kanserli hücreler lenf sitemini istila ederek lenf kanalları aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine geçer.
  • Kan yolu ile. Kanser hücreleri ana ve kılcal damarları istila ederek kan yolu ile vücudun diğer bölgelerine sıçrarlar.

Kanser hücreleri ana tümörden koparak kan damarları ya da lenf kanalları yolu ile vücudun başka bölümlerine geçmesi ile başka bir tümör oluşabilmektedir. Bu duruma metastaz denir. İkincil ya da metastazik tümörler ana tümör ile aynı özelliklere sahiptirler.

Görüntüleme testleri kullanılarak pankreas kanserinin evresini tespit etmek oldukça zor olduğundan doktorlar, cerrahi müdahale öncesi kanserli tümörün tamamen alınıp alınamayacağı konusunda iyi düşünüp karar vermelidir. Pankreasa sınırlı (T1, T2, T3) evrelerinde olan ekzokrin pankreas kanserleri cerrahlar tarafından pankreas dışına fazla ilerlememiş ve ameliyat edilebilir düzeyde değerlendirmektedir.

Evre 0: Yayılma yoktur. Pankreas kanseri sadece tek katman hücrelerle sınırlıdır. Pankreas kanseri, ne görüntüleme testlerinde ne de çıplak gözle görülebilir.

Evre I: Bölgesel büyüme gösterir. Pankreas kanseri, pankreasla sınırlı ancak, 2 (evre 1A) veya 2 cm’den fazla (evre 1B) büyür.

Evre II: Bölgesel yayılma gösterir. Pankreas kanseri, pankreas dışında büyür veya lenf bezlerinin yakınına yayılır.

Evre III: Daha geniş yayılma gösterir. Tümör, yakınındaki ana damarlara veya sinirlere yayılır ancak metastaz göstermez.

Evre IV: Bu evrede pankreas kanseri, karaciğer gibi uzak organlara yayılım yapar.


Diğer Konular