Pankreas Kanserinde Tanı Koyma ve Evreleme

Pankreas Kanserinde Tanı Koyma Ve Evreleme

Pankreas kanserinde tanı koymak oldukça zordur. Bunun sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanseri Evreleri

Kanserli hücreler vücudun içerisinde üç farklı şekilde yayılabilmektedirler. Doku yolu ile. Kanserli hücreler etrafında bulunan normal dokuları istila eder. Lenf sistemi aracılığı ile. Kanserli hücreler lenf sitemini istila ederek lenf kanalları aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine geçer. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanseri İçin Tanı Testleri

Hastanın sağlık geçmişi ve fiziksel muayenesi: Sağlık geçmişi sorgulanarak eşlik eden bir hastalık olup olmadığı sorgulanır. Örneğin şeker hastalığı, kronik pankreatit gibi. Aynı zamanda durum araştırılır. Devam etmek için tıklayın