Pankreas Kanserinde Tedavi Yöntemleri

Pankreas Kanseri Tedavi Yöntemleri

Pankreas kanserinin tedavi yöntemleri ameliyat,  kemoterapi ve radyoterapiden oluşmakta ve bir çok farklı alanlardan hekimin müdahalesini gerektirmektedir. Devam etmek için tıklayın


Ameliyat

Pankreas kanserinde, ameliyat ile tedavi yöntemi hastaların ancak pek azında mümkün olabilmektedir. Çünkü bu hastaların %50 sinde tanı konulduğu zaman uzak organlara yayılım olması nedeni ile ameliyatla tedavi seçeneği ilaçla tedavinin gerisine düşmektedir. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanserinde Ablatif Teknikler

Pankreasta nöroendokrin tümör diğer bölgelere yayılmışsa, metastazlar, ameliyatla alınabileceği gibi diğer teknikler kullanılarak da alınabilmektedir. Metastaz tedavisi hastalığın semptomlarını azaltmak ve hastanın yaşam süresini uzatmak için oldukça önemlidir. Ablatif teknikler daha çok nöroendokrin tümörlerinin neden olduğu karaciğer metastazlarının tedavisi için kullanılmaktadır. Ancak bazen metastazları fazla olmayan ekzokrin tümörlerinin tedavisinde de bu tekniklerden yararlanılabilmektedir. Devam etmek için tıklayın


Hastalığın Seyrini ve Tedavi Seçeneklerini Etkileyen Faktörler

Belli bazı faktörler hastalığın seyrini ve tedavi seçeneklerini etkiler. Bu faktörlerden bazıları şunlardır: Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanserinde Radyoterapi

Radyoterapi tedavisinde, yüksek enerjili X-ışınları kullanılarak kanser hücrelerinin öldürülmesi amaçlanır. Pankreas kanserinde radyoterapi tek başına veya sıklıkla kemoterapiyle eşzamanlı olarak cerrahi öncesi dönemde cerrahiyi kolaylaştırabilmek (neoadjuvan) yada cerrahi sonrası lokal kontrolü arttırabilmek amaçlarıyla (adjuvan) olarak kullanılmaktadır. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanserinde Girişimsel Radyoloji

Görüntüleme kılavuzluğunda biyopsi, cildi uyuşturup ince bir iğne ile girerek ultrason ve tomografi gibi cihazlarla görerek şüpheli bir dokudan küçük bir parça alma işlemidir. Pankreasta kitlesi olan hastalarda da eğer cerrahi tedavi düşünülmüyorsa kesin tanı için tercih edilen yöntem görüntüleme kılavuzluğunda biyopsidir. Girişimsel radyoloji tarafından genellikle ultrasonla bazen da tomografi ile yapılan bu işlem 10-15 dakika kadar sürer ve hasta birkaç saat istirahat ettikten sonra evine gidebilir. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanserinde Kemoterapi

Kemoterapi, ağızdan veya damar yoluyla enjekte edilerek kullanılan kanser ilaçlarını içermektedir. Bu ilaçlar kan dolaşımı yoluyla tüm vücudu dolaşıp kanserin başladığı yerin ötesinde, vücuda yayılmış tüm tümörlerin tedavisinde etkili olmakta ve doktorlar arasında oldukça tercih edilmektedir. Devam etmek için tıklayın


Hedefe Yönelik Tedavi

Kansere neden olan hücrelerde oluşan genetik değişiklikler hakkında bilim adamları daha çok bilgiye sahip olması bu değişikliklere ayak uydurabilecek yeni ilaçların geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda üretilen ilaçlar, hedefe yönelik tedavi olarak adlandırılır. Bu tarz ilaçlar standart kemoterapi ilaçlarından daha farklı oldukları için daha farklı yan etkileri vardır. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanserinde Ozon Tedavisi

Ozon tedavisinin dünyada ve ülkemizde kullanımı giderek artmaktadır. Gözlenebilir yan etkisinin az olması, kolay uygulanabilirliği, ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübeye ihtiyaç duyulmaması, yararını tanımlayan teorisindeki cazibe, uygulayıcıların maddi tatmini ve yasal boşluk, bu alanı her geçen gün daha da popüler kılacaktır. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanserinde Isı (Hipertermi) Tedavisi

Yunan doktor ve filozof Parmenides’in, “I would cure all disease, if I produce fever” “ısıyı vücutta oluşturabilseydim, tüm hastalıkların üstesinden gelirdim” tıp tarihine yazılmış sözü son derece manalıdır. 1800’lerin sonunda Cerrah William Cole ile başlayan ısı ile kanser tedavi yöntemi,  geçtiğimiz yüz yılda ciddi düzeyde yol almıştır. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanserinde Aşı Tedavisi

Aşı tedavisi, kanserde üzerinde uzun yıllardır çalışılan tedavi yöntemlerinden biridir. Bireyin kendi tümörüne karşı özel metotlar kullanılarak, savunma hücrelerine tanıtma ve bu hücreleri tümöre karşı aktif hale getirme çabası olan Dentritik Hücre Tedavisi denenmiş, ancak hastalarda arzulanan faydalar elde edilememiştir. Devam etmek için tıklayın