Pankreas Kanseri Nedir?

Pankreas Kanseri

Pankreas yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda çift fonksiyonlu bir salgı bezidir. Karın boşluğunun içinde yer alan pankreasın etrafı mide, ince bağırsak, dalak ve karaciğer ile sarılmıştır. Pankreasın en geniş kısmına baş, orta kısmına gövde ve en ince kısmına ise kuyruk denir. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanseri Türleri

İki tür pankreas kanseri vardır. En sık rastlanan pankreas kanseri, pankreas özsuyunu taşıyan kanallarda başlar. Bu tür pankreas kanserlerine ekzokrin pankreas kanseri denir. Daha nadir rastlanan pankreas türü ise, hormonları üreten hücrelerde başlar. Bu tür pankreas kanserine ise endokrin pankreas kanseri veya adacık hücre kanseri denir. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanserinde Risk Faktörleri

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar %30 pankreas kanseri vakasını sigara içme nedenine bağlarken % 10’luk bölümünü genetik faktörlere bağlamaktadır. Pankreas kanserine neden olan faktörler tam olarak bilinmemektedir. Devam etmek için tıklayın


Pankreas Kanseri Belirtileri

Pankreas kanseri ilk evrelerinde belirti vermediği için “sessiz” hastalık olarak bilinmektedir. Belirti vermeye başladığı zaman maalesef çoğunlukla tümör pankreas dışına taşmış olmakta ve başarılı tedavi için geç kalınmaktadır. Devam etmek için tıklayın